Billert Group | Mohon, Selamat, Mudah.

billert group agensi logo biru
Privacy Policy

Keselamatan

Dari awal sehingga akhir proses kami sangat ambil berat tentang keselamatan dokumen anda.

Pengumpulan Maklumat

Kami mengumpul maklumat peribadi anda apabila anda mendaftar di laman web kami, membuat permohonan, atau mengisi borang. Maklumat yang dikumpul mungkin termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, dan butiran permohonan pinjaman.

Penggunaan Maklumat

Maklumat yang kami kumpul digunakan untuk:

  • Memproses permohonan pinjaman anda.
  • Menyediakan perkhidmatan yang anda minta.
  • Menghubungi anda mengenai perkhidmatan kami.

Perlindungan Maklumat

Kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak sah. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan sepenuhnya.

Pendedahan Maklumat

Kami tidak akan menjual, mengedar, atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali jika kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang.

Cookies

Laman web kami mungkin menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Cookies adalah fail kecil yang disimpan di komputer anda yang membantu kami menganalisis trafik web atau mengenal pasti halaman yang digunakan.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau amalan privasi laman web tersebut.

Pindaan Polisi

Billert Group berhak untuk mengubah polisi privasi ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan dipaparkan di halaman ini, dan anda dinasihatkan untuk menyemak halaman ini secara berkala.